Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2013

smokelikemarley
3401 3f7c
Reposted fromTeardrops Teardrops
smokelikemarley
3562 4c95
Reposted fromcryptic cryptic
smokelikemarley
3579 3aae
Reposted fromretaliate retaliate
smokelikemarley
3660 92a0
Reposted fromTeardrops Teardrops

October 14 2012

smokelikemarley
0964 6974
Reposted byzukowiadaStalowaMagnolia

July 11 2012

smokelikemarley
Reposted fromadabsurdum1 adabsurdum1
smokelikemarley
9743 3ec4
Reposted fromwordshurt wordshurt viablondi blondi

July 10 2012

smokelikemarley
5057 bf2d
Reposted fromnettle-carrier nettle-carrier
smokelikemarley
4095 0f59
rawr.

/via @fin
Reposted fromterrorobe terrorobe
smokelikemarley
4142 d3e0
Reposted fromintrigante intrigante

July 09 2012

smokelikemarley
Człowiek czasem ma już dość uciekania. Świat staje się bardzo mały, kiedy nie masz się gdzie podziać.
— Carlos Ruiz Zafón.
Reposted fromginger-gato ginger-gato
smokelikemarley
1496 e9fd
Reposted fromankess ankess
smokelikemarley
Reposted frompiksele piksele
smokelikemarley
1499 46aa
Reposted fromankess ankess
smokelikemarley
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viacoldworld coldworld
smokelikemarley
9681 11da
Reposted frommarysia marysia viacoldworld coldworld
smokelikemarley
Ale myślę, że to grzech tak siedzieć i patrzeć, jak życie odchodzi, i nie próbować go zatrzymać.
— Ayn Rand: "Atlas zbuntowany"
Reposted frompiksele piksele via00wildstrawberry 00wildstrawberry

June 18 2012

smokelikemarley
0055 e414
Reposted fromluminouss luminouss

June 07 2012

smokelikemarley
7818 27b0
włączamy głośniki.wyłączamy świat.

Reposted fromaweewa aweewa
8021 e028
Reposted frominsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl